Zbiórka na Biblie dla potrzebujących

Organizacja Open Doors Polska chce dostarczyć jak najwięcej egzemplarzy Biblii do krajów, w których mieszkają prześladowani chrześcijanie. Słowo Boże daje im wiarę, nadzieję i pomaga przetrwać w trudnym czasie. Każdy może się przyłączyć do akcji wyposażenia chrześcijan w Słowo Boże.

Ponieważ w prześladowanym Kościele jest ogromne zapotrzebowanie na Pismo Święte i literaturę chrześcijańską, partnerzy Open Doors dostarczają je prześladowanym braciom i  siostrom, takim jak Vernkeo z Laosu, czy 65-letni Sabah z Iraku.

„Biblia jest moim najlepszym przyjacielem” – mówi Sabah. Doświadczył mocy Słowa Bożego, będąc przez 10 lat jeńcem wojennym: „Czytałem na głos wersety z Biblii i rozmawiałem o nich z chrześcijańskimi współwięźniami. Mój przyjaciel Mohammed nie brał udziału w rozmowach, ale przysłuchiwał się im z daleka. Wkrótce i on został wyznawcą Chrystusa. Jego otoczenie tego nie zaakceptowało; kiedy wrócił do domu, został zamordowany z powodu swojej wiary w Jezusa” – to tylko jedno ze świadectw, jakie docierają do Open Doors Polska.

Dziś Sabah opowiada o Bogu najmłodszym. Partnerzy Open Doors wspierają jego posługę, dostarczając mu książki dla dzieci.

Jednym z projektów prowadzonych obecnie przez Open Doors Polska jest zbiórka pieniędzy na zakup egzemplarzy dla krajów najbardziej potrzebujących – mówi Michał Steciak z Open Doors Polska.

Informacje o tym, jak wesprzeć dany projekt można znaleźć tutaj – https://www.opendoors.pl/nasza-pomoc/projekty-miesieczne#aktualny-projekt

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial