WSTS: uczelnia prowadzi nabór na studia

Wyższa Szkoła Teologiczno Społeczna w Warszawie jest niepubliczną, międzywyznaniową szkołą teologiczną akredytowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie trwa nabór na wiele kierunków, sprawdziliśmy jaka jest oferta uczelni.

Uczelnia oferuje kierunki na poziomie studiów licencjackich, ale też podyplomowych. Istnieje również możliwość odbycia studiów w języku angielskim. Jeśli chodzi o studia w języku polskim na poziomie licencjackim, WSTS oferuje niezmiennie cztery kierunki. Pierwszym z nich jest Pedagogika Religii i Etyka – mówi Aneta Montano, dyrektor odpowiedzialny za rozwój uczelni.

Drugim kierunkiem jest Poradnictwo i Profilaktyka Społeczna. Władze uczelni podkreślają, że to niezwykle ważny kierunek, szczególnie w dzisiejszym zmieniającym się świecie.

Uczelnia wyposaża również w wiedzę przyszłych pastorów i liderów. Umożliwia to kierunek Teologia Biblijna i Pastoralna.

WSTS prowadzi również studia na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

WSTS prowadzi także studia na poziomie podyplomowym. Tutaj do wyboru jest kilka kierunków – między innymi: Poradnictwo i Terapia Małżeństw, Coaching i Mentoring, Katechetyka i Katechetyka z Pedagogiką, czy też Poradnictwo i Terapia Osób Uzależnionych. Wszystkie kierunki zarówno studiów licencjackich, podyplomowych czy też kursów można znaleźć wchodząc na stronę internetową uczelni – https://home.wsts.edu.pl/. Tam też podane są zasady rekrutacji.

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial