Ważne debaty dotyczące istnienia Boga

Michał Prończuk, pastor w Kościele Chrześcijan Baptystów w Toruniu od wielu lat jest zaangażowany w obronę teorii kreacjonistycznej. Atakują ją tak zwani ewolucjoniści, którzy coraz częściej negują stworzenie świata przez Boga.

Pastor Michał Prończuk wskazuje, że prowadzone liczne debaty krążyły nie tylko ściśle wokół teorii stworzenia. Poruszały także inne istotne aspekty.

Zasadniczo nasi oponenci ateiści/nihiliści bronili racjonalności ateizmu, a my to zanegowaliśmy wykazując, że ateizm nie może wypowiadać się obiektywnie w żadnym temacie ponadto neguje istnienie uczuć, wolnej woli, obiektywnej moralności czyli dobra i zła, godności i wartości człowieka – mówi pastor Michał Prończuk

Pastor Prończuk dodaje również, że dzisiaj coraz trudniej debatować na płaszczyźnie naukowej.

Ponieważ coraz więcej naukowców twierdzi, że naukowe odpowiedzi nie mówią o prawdzie obiektywnej, a jedynie o wewnętrznej spójności w obszarze jakiejś teorii. Uzasadnienie istnienia Boga wymaga dowodzenia na bazie obiektywności – dodaje pastor Prończuk.

Poniżej wstawiamy film z ostatniej debaty. Temat rozmowy to: Czy jesteśmy odpowiedzialni za swoje grzechy?

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial