W Izraelu wzrasta liczba chrześcijan

Chrześcijańskie wspólnoty w Izraelu stają się coraz liczniejsze – tak wynika z najnowszych danych dotyczących mniejszości chrześcijańskich w tym kraju. Największe wspólnoty chrześcijańskie koncentrują się głównie na północy kraju.

Według CBS (Centralne Biuro Statystyczne Izraela) obecnie w Izraelu żyje około 182 tys. chrześcijan. Jest to o 1,4 procent więcej niż rok wcześniej. Centralne biuro statystyczne Izraela (CBS) opublikowało najnowsze dane dotyczące mniejszości chrześcijańskiej. Ogółem chrześcijanie stanowią 1,9 proc. ogółu społeczeństwa tego kraju.

Około 1/3 z nich (76,7 proc.), to chrześcijanie arabscy. Wśród całej ludności arabsko-izraelskiej chrześcijanie stanowią siedem procent. Najwięcej arabskiej ludności chrześcijańskiej (21 400) zamieszkuje w Nazarecie i Hajfie (16 500). Na trzecim miejscu jest Jerozolima z 12 900 chrześcijanami.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku chrześcijan niearabskich. Koncentrują się oni głównie w Tel Awiwie i centrum kraju (około 42 procent).

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial