Tadżykistan: kościoły nie otrzymają oficjalnej rejestracji

Już pod koniec maja w stolicy Tadżykistanu Duszanbe spotkało się wielu liderów kościołów. Przyjęli zaproszenie od Państwowej Komisji do Spraw Religii. Jej przewodniczący, Sulaymon Davlatzoda, poinformował chrześcijan, że w przyszłości żadne kościoły nie otrzymają oficjalnej rejestracji – informuje Open Doors Polska.

Brak “wydarzeń religijnych” dla nieletnich

“Nie będziemy już rejestrować żadnych nowych kościołów. Liczbę zarejestrowanych kościołów pozostawimy od tej pory bez zmian“ – cytowali Davlatzoda uczestnicy rozmów z różnych kościołów. Jednocześnie w rozmowie z organizacją praw człowieka Forum 18 zaznaczyli, że nie podał on żadnych powodów.

Kilka kościołów złożyło wnioski o rejestrację w kierowanej przez Davlatzoda “Państwowej Komisji do Spraw Religii i Regulacji Tradycji, Ceremonii i Obrzędów”. Wszyscy otrzymali negatywną odpowiedź, ogłoszono to również na oficjalnym spotkaniu pod koniec maja, przedstawiając stanowisko jako standardowe działania urzędu wobec kościołów.

Davlatzoda wykorzystał też rozmowę do przestrogi dla zaproszonych hierarchów kościelnych, przypominając im, “że dzieci nie mogą uczestniczyć w zajęciach kościelnych, a religijne obozy letnie są dla nich niedopuszczalne”. Ustawa o odpowiedzialności rodzicielskiej z 2011 roku zabrania udziału osób poniżej 18 roku życia w wydarzeniach religijnych, z wyjątkiem pogrzebów.

W kilku przypadkach wspólnoty religijne zostały już ukarane grzywną za naruszenie tego zakazu.
Nie posiadając koniecznej rejestracji państwowej wszelka działalność kościelna jest nielegalna i podlega karze. Komitet Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie takimi ograniczeniami wolności religii lub przekonań przez reżim i wzywał do zmiany istniejących przepisów i praktyk w celu położenia kresu tym ograniczeniom. Porównywalne ograniczenia dotyczą innych wspólnot wyznaniowych poza chrześcijanami, np. muzułmanów.

“Czy rejestrują kościoły, czy nie – prosimy o modlitwę za nas!”.

Jeden z chrześcijan powiedział Forum 18: “Jesteśmy smutni, że nie wolno nam otwierać nowych kościołów i że zabrania się nam dzielić się naszą wiarą. Zakaz otwierania nowych kościołów to w rzeczywistości ukryty zakaz dzielenia się naszą wiarą i próba ograniczenia liczbowego wzrostu chrześcijan”.

Jeden z liderów informował: “spotykamy się na nabożeństwa bez rejestracji, ale boimy się, że władze mogą nas w każdej chwili ukarać.” Wspomniał,  że sam wie o piętnastu grupach, które bezskutecznie oczekują na rejestrację.

Lider kościoła, z którym rozmawiało Open Doors, skomentował ostatnie wydarzenia mówiąc: “Dobrą wiadomością jest to, że pomimo wszystkich zakazów, Kościół w Tadżykistanie rośnie i, jak Bóg da, będzie rósł dalej. Dziś wielu młodych ludzi angażuje się w pracę ewangelizacyjną a Dobra Nowina się rozprzestrzenia. Prosimy o modlitwę za nas. Czy rejestrują kościoły, czy nie – módlcie się, abyśmy pozostali wierni naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i kontynuowali Jego dzieło, dopóki żyjemy!”

Na Światowym Indeksie Prześladowań 2022, Tadżykistan zajmuje 45 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Źródło: Open Doors Polska

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial