Rozmowa z prezbiterem Ryszardem Krzywym, który usługuje w darze proroczym

Zapraszamy na rozmowę z Ryszardem Krzywym – prezbiterem Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, od wielu lat zaangażowanym w służbę proroczą dla Kościoła w Polsce i wielu krajów na świecie.

Podczas rozmowy pytaliśmy między innymi o początku służby pastora Ryszarda Krzywego. Rozmawialiśmy też o obozie dla osób, które chcą rozwijać się w służbie proroczej.

Ryszard Krzywy jest kaznodzieją zaangażowanym w służbę proroczą. Przez cztery lata pełnił funkcję pastora w zborze ZKE w Łambinowicach, a następnie w Prudniku (1984-1996) w Kościele Zielonoświątkowym.
W 1986 r został ordynowany na prezbitera. Obecnie jest członkiem KZ w Nysie. W 1990 roku zrezygnował z pracy zawodowej, aby całkowicie poświęcić się służbie w kościele.

Od 1996 roku w służbie proroczej – usługuje w wielu kościołach w kraju i za granicą (USA, Kanada, Bułgaria, Ukraina, Niemcy, Belgia, Czechy, Norwegia, Anglia, Szkocja, Irlandia, Grecja).

Począwszy od 2010 co roku latem prowadzi obóz proroczy. Jest również zaangażowany w „szkoły prorocze” zborowe oraz między zborowe. Jego służba została pobłogosławiona przez biskupa Kościoła Zielonoświątkowego.

Ryszard Krzywy urodził się 2 kwietnia 1954 roku, ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1974-1979) oraz Zaoczne Seminarium Teologiczne w Ustroniu (1985-1987). Nawrócił się w Sylwestra 1977/78 Często usługuje wraz z żoną Haliną. Ma troje dzieci: Eunika, Michał i Dawid.

Źródło: http://sluzbaprorocza.pl/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial