Pastor w więzieniu za ewangelię

Wyrok na pastora Keshava Acharyę, oskarżonego o prozelityzm zatwierdził Sąd Najwyższy Nepalu. Chodzi o próbę nawrócenia na chrześcijaństwo wyznawców hinduizmu.

30 listopada ub.r. sąd rejonowy w mieście Dolpa skazał go na dwa lata więzienia i ten wyrok Sąd Najwyższy zamienił obecnie na rok pozbawienia wolności.

Zaniepokojenie z powodu wyroku Sądu Najwyższego wyrazili obrońcy praw człowieka w Nepalu. Wezwali sędziów do ponownego rozpatrzenia sprawy, parlament do zniesienia ustaw, które przewidują kary za zmianę wyznania, co łamie prawo do wolności kultu.

– Bezprawne, a przy tym niemoralne jest zmuszanie kogokolwiek do przejścia na inną religię za pomocą gróźb, ale pastor Keshav nie stosował przymusu, aby nawracać kogoś na chrześcijaństwo – powiedział włoskiej agencji misyjnej AsiaNews Joseph Jansen, przewodniczący organizacji Voice for Justice. Podkreślił, że duchowny “korzystał jedynie ze swego prawa do wolności religijnej i nie popełnił żadnego przestępstwa”.

Obrońca Keshava – Indra Prasad Aryal zapewnił agencję, że “robimy wszystko, co możliwe, aby nasz głos był słyszany i aby uzyskać sprawiedliwe orzeczenie dla pastora i mamy nadzieję, że wkrótce sąd go zwolni”.

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial