Noworoczne życzenia od polskich pastorów

​Polscy Pastorzy, przywódcy różnych denominacji chrześcijańskich nagrali specjalnie dla Was życzenia błogosławieństwa na ten rozpoczęty właśnie 2021 rok. Posłuchajcie te pełne miłości i troski o Kościół słowa!

Życzenia składają:

Leon Dziadkowiec, Prezbiter Naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP
Andrzej Jeziernicki, zwierzchnik i prezbiter naczelny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP
Marek Kamiński, biskup Kościoła Zielonoświątkowego w RP
Andrzej Nędzusiak, Prezbiter Naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie w RP
Jerzy Przeradowski, pastor Kościoła Chrześcijańskiego Jezus Żyje
Mateusz Wichary, przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP

 

Źródło: W materiale wykorzystano piosenkę “Błogosławieństwo, wyk. Exodus 15”

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial