Napisz list do niesłyszących dzieci w Azji!

Wiele niesłyszących chrześcijańskich dzieci w Azji Środkowej jest odizolowanych od świata i nie może w pełni zintegrować się ze społeczeństwem. Często są ignorowani, a wielu z nich ma trudności ze znalezieniem pracy, więc nie mają dochodu i środków do życia. Nie mają oni też dostępu do szkoleń i edukacji, ponieważ nie potrafią czytać i pisać. Open Doors Polska zachęca wszystkich do włączenia się w dzieło pisania listów i kartek do niesłyszących dzieci z Azji Centralnej.

Na tym krótkim filmie widać małe dziecko, które uczy się w ośrodku dla osób niesłyszących w Azji Centralnej, który wspierany jest przez organizację Open Doors.

Społeczność niesłyszących osób jest jedną z najszybciej rosnących grup wyznaniowych (czyt. chrześcijańskich) w Azji Środkowej. W niektórych interpretacjach islamu uważa się, że osoby niesłyszące nie mogą dostać się do nieba, dlatego też osoby te są znacznie bardziej otwarte na Ewangelię.

Dla niesłyszących chrześcijan wywodzących się z muzułmańskiego środowiska, niepełnosprawność staje się nie tylko trudnością w codziennym życiu, ale też naraża ich na prześladowania na tle wyznaniowym.

Obecnie Open Doors Polska prowadzi kampanię, której celem jest przygotowanie i wysłanie kartek/rysunków będących formą wsparcia dla dzieci niesłyszących, odwiedzających ośrodek wspierany przez Open Doors w Azji Centralnej.

Kampania trwa do końca roku 2023, jednakże otrzymane kartki będziemy na bieżąco przekazywać do partnerów Open Doors, aby niesłyszące dzieci mogły jak najszybciej otrzymać ten niezwykły dar przygotowany przez Was od serca – czytamy na stronie Open Doors Polska.

Wskazówki dotyczące pisania

  • Najlepsze są kartki z życzeniami, prace plastyczne dzieci i pocztówki.
  • Warto zwrócić uwagę, by kartki były napisane prostym językiem angielskim i zawierały mało tekstu. Niektóre z dzieci odwiedzających ośrodek dla osób niesłyszących nie potrafi jeszcze płynnie czytać po angielsku.
  • Bądź wsparciem dla innych. Wypisując kartkę dodaj 1-2 wersety z Biblii.
  • Prosimy okaż dzieciom swoją wrażliwość i nie nawiązuj do ich trudnej sytuacji życiowej.

Dla bezpieczeństwa

  • Prosimy nie wspominajcie o Open Doors w swoich listach.
  • Jeśli tworzysz pocztówkę, wyślij ją do nas w kopercie, a na pocztówce nie pisz adresu Open Doors.
  • Możesz podać swoje nazwisko, ale nie podawaj pełnego adresu.
  • Nie krytykuj religii danego kraju lub ekstremistów religijnych, jego rządu, systemu sądowniczego lub przywódców politycznych.
  • Nie wysyłaj pieniędzy ani nie składaj propozycji pomocy.

Kartki i pocztówki przygotowane dla dzieci z Azji Centralnej można wysyłać bezpośrednio do nas na adres:
Open Doors Polska, Skr. poczt.91, 02-783 Warszawa 59

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial