KZ: podczas Synodu wybrano nowego Biskupa

W ostatni weekend sierpnia odbył się Synod Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Do Katowic zjechali pastorzy polskich zborów z tej denominacji. Najważniejszym punktem zjazdu były wybory biskupa.

Biskupem Kościoła Zielonoświątkowego, został ponownie wybrany pastor Marek Kamiński. Będzie sprawował tę funkcję przez kolejne cztery lata.

To, co należy podkreślić i jest bardzo budujące to szczególnie dobra atmosfera. Większość decyzji została podjęta przez aklamację, bez szczególnych pytań. Widać ogromne zaufanie do Biskupa Marka Kamińskiego – mówi Janusz Lindner, pastor Centrum Chrześcijańskiego  „Charisma” w Krotoszynie.

Podczas Synodu zdecydowaną większością wybrano również nowe prezydium Naczelnej Rady Kościoła. Oprócz Marka Kamińskiego, znajdą się w nim jeszcze – zastępca biskupa Wojciech Trybek, Piotr Karaś i Zbigniew Zarożny.

Podczas spotkania wybrano również prezbiterów okręgowych.
Okręg Zachodni prezb. Mirosław Szatkowski
Okręg Północny prezb. Krzysztof Hawrus
Okręg Zachodnio-Wielkopolski prezb. Stanisław Cieślar
Okręg Wschodni prezb. Dariusz Hapoń
Okręg Centralny prezb. Piotr Karaś
Okręg Południowy prezb. Leszek Mocha
Okręg Pomorski – wybory odbędą się we wrześniu

Biskup Marek Kamiński dziękował podczas Synodu ustępującemu Prezydium, w którym teraz znajduje się mniej osób niż w poprzednich latach. Jest to związane z planami decentralizacji Kościoła Zielonoświątkowego i planami przeniesienia większej ilości zadań do okręgów. Posłuchajcie, jak pastor Janusz Lindner ocenia sierpniowy zjazd pastorów Kościoła Zielonoświątkowego i co ustalono w kontekście wciąż panującej pandemii koronawirusa.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial