KONFERENCJA NA MIARĘ CZASÓW

Duszpasterstwo w trudnych czasach” to konferencja dla pastorów i braci usługujących, która odbyła się w dniach 17-18 września w Zgierzu. Organizatorem tego wydarzenia był Kościół Ewangelicznych Chrześcijan.

Konferencja miała na celu przybliżenie pastorom problematyki związanej z duszpasterstwem w czasie epidemii. Wzięło w niej udział 70 uczestników, a  wykładowcami byli pastorzy: Tomasz Chyłka z Pszczyny, Andrzej Karzełek z Jastrzębia Zdroju, Cezary Komisarz z Nowogardu oraz Dariusz Cieślak z Poznania. –Głównym celem konferencji było wskazanie na inne niż osobiste sposoby kontaktu z wiernymi – wyjaśnia pastor Cezary Komisarz, który wygłosił wykład pod tytułem „Asertywność w służbie pasterskiej”. -Mimo to podczas dyskusji pastorzy doszli do wniosku, że wierni bardziej potrzebują rozmów indywidualnych. Dlatego skupiliśmy się na tym, jak te rozmowy indywidualne powinny przebiegać, aby zachowane zostały wszelkie rygory bezpieczeństwa.

Na konferencji uczestnicy dzielili się również świadectwami Bożego działania w czasie pandemii – zarówno w ich osobistym życiu, jak i we wspólnotach.

Pastor Tomasz Chyłka w swoich dwóch wykładach nawiązał do historii Kościoła, ale też do najnowszej. -Kościół pracował i rozwijał się zawsze w trudnych czasach, gdyż każda epoka miała swoje wyzwania – wyjaśnia. -Prawdziwym jednak trudnym czasem dla Kościoła jest sytuacja, gdy pasterze, których jest ciągle za mało w stosunku do rozmiaru żniwa, zawodzą. Jestem zdania że okres 30 ostatnich lat w jakiejś części odpowiedzialności duszpasterskiej, w skali kraju patrząc, został przespany przez Kościół.

W swoim wykładzie poruszył także temat przyszłości i zmian, jakie powinny zajść w Kościele. -Kościół potrzebuje śmiałego zwiastowania i nawoływania do powrotu do żywej wiary oraz odnowy życia wspólnotowego. Być może to jest właśnie główna myśl, jaka przyświecała konferencji – mówi pastor Tomasz Chyłka. Drugi ze swoich wykładów poświęcił zagrożeniom i zadaniom stojącym przed duszpasterzami.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial