Jak będą wyglądać zajęcia w szkółkach niedzielnych?

Rok szkolny, który właśnie się rozpoczął jest inny niż te w poprzednich latach. Jest to oczywiście związane z panującą wciąż pandemią koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało specjalne procedury na ten czas, które muszą być przestrzegane w szkołach. Nie inaczej będzie podczas zajęć w szkółkach niedzielnych.

Elżbieta Bednarz, dyrektor Służby Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce zapewnia, że wszyscy nauczyciele szkółek niedzielnych z tej denominacji otrzymali informacje, w jaki sposób bezpiecznie i zgodnie z przepisami przeprowadzać niedzielne zajęcia z dziećmi.

Dyrektor Służby podkreśla, że wystosowała prośbę do wszystkich zborów, by umieścić tam informacje o zasadach bezpieczeństwa w ramach kampanii „Bezpieczny powrót do szkół”. Wymienia też najważniejsze zasady, do których powinni stosować się rodzice i opiekunowie.

Jeżeli dziecko ma kaszel, gorączkę czy też inne objawy choroby, powinno zostać w domu. Nauczyciele powinni zadbać też, by dzieci myły ręce. Ważne, by przypominać im o niedotykaniu oczu i ust. Ważne jest również, by używały tylko swoich przyborów i spożywały swoje jedzenie – mówi Elżbieta Bednarz, dyrektor Misji Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

W każdym zborze powinien też znajdować się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. Elżbieta Bednarz ma nadzieję, że nie dojdzie do podobnej sytuacji jak w marcu, gdy szkoły zostały zamknięte i rozpoczęła się nauka zdalna. Jednak dyrektor Misji zapewnia, że już wiosną zostały wypracowane procedury nauki zdalnej i jeśli do tego dojdzie, zostaną one wdrożone.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy z Elżbietą Bednarz, dyrektorem Służby Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial