EWST: oferta studiów dla każdego

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna jest uczelnią międzywyznaniową, przyjazną wszelkim denominacjom chrześcijańskim w Polsce. W swoim programie EWST oferuje dogłębne studia w zakresie języków biblijnych, teologii i duszpasterstwa.

Na uczelni kładzie się nacisk na profesjonalizm oraz otwartą, przyjazną atmosferę. Wartością dodaną studiów jest możliwość poznania wspaniałych osób od lat zaangażowanych na różnych polach działalności misyjnej, społecznej, kościelnej, humanitarnej.

W naszej uczelni kształcimy liderów, pastorów oraz pasjonatów wiary na kierunku teologia. Uczelnia jest akredytowana przez MNiSW, po ukończeniu studiów otrzymuje się tytuł licencjata – mówi Magdalena Wrona z EWST.

W zbliżającym się roku akademickim 2020/2021 oprócz nielicznych zjazdów, nauczanie w EWST będzie odbywało się zdalnie, co umożliwia studiowanie osobom z odległych zakątków Polski, a nawet osobom z zagranicy. Uczelnia oferuje wszystkie przywileje studenckie: legitymację, wysokie stypendia, które w zależności od zaangażowania w działalność społeczną, charytatywną, religijną itp. mogą w całości pokryć opłaty związane ze studiami oraz wyjazdy edukacyjne z programu Erasmus+. Istnieje także możliwość zostania wolnym słuchaczem jednego lub kilku wybranych przedmiotów.

Zapraszamy wszystkich chętnych w progi Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej. Oferujemy studia dla osób pasjonujących się teologią i chcących poszerzyć swój światopogląd lub zadbać o rozwój duchowy – nie ma górnej granicy wiekowej – dodaje Magdalena Wrona z EWST.

Zobaczcie co o uczelni mówią studenci https://www.youtube.com/watch?v=pJJflLfpXMQ&t=1s i absolwenci EWST https://www.youtube.com/watch?v=DyHf6OyeUjc

Więcej szczegółów odnośnie rekrutacji i oferowanych kierunkach można przeczytać na https://www.ewst.pl/studia-licencjackie/kandydaci/rekrutacja/

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial