Europa dla ewangelii

The Gospel Coalition to międzynarodowa wspólnota Kościołów ewangelicznych. Podczas kilkudniowych obrad w Genewie jej częścią stała się polska inicjatywa – Razem dla Ewangelii.

Razem dla Ewangelii to pomysł kilku przywódców zborów ewangelicznych w Polsce, którzy widząc problemy, z jakimi borykają się ewangeliczne zbory, postanowili stworzyć ruch, który by na nie odpowiadał. Jednym z założycieli RdE jest Tadeusz Tołwiński, pastor zboru KECH w Toruniu. RdE jest ruchem chrześcijańskim skupionym wokół ewangelii rozumianej w objawieniu biblijnym. Ewangelia nie jest tylko „dobra radą” dla człowieka, ale wszystkim, czego człowiek potrzebuje. Jest tak ważna, że Apostoł Paweł powiedział, że „biada mu, gdyby jej nie zwiastował”. Ewangelia to Dobra Nowina o uwolnieniu od konsekwencji grzechu i zbawieniu człowieka z łaski poprzez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa – wyjaśnia pastor.

Razem dla Ewangelii istnieje od 2008 roku.

The Gospel Coalition, której częścią stało się Razem dla Ewangelii, ma na celu głoszenie ewangelii „bez dodatków” oraz zapobieganie niektórym niepokojącym zmianom zachodzącym w kościołach – jak bałwochwalstwo, konsumpcjonizm czy upolitycznienie wiary. Przynależność RDE do The Gospel Coalition w Europie (Koalicja dla Ewangelii w Europie) oznacza przynajmniej dwie rzeczy: po pierwsze to, że ewangelia nie jest przypisana jednemu narodowi, a po drugie możliwość współpracy w Europie, opartej na wspólnym fundamencie, którym właśnie jest ewangelia oraz jej głoszenie na kontynencie, który od lat „zapomina”, czym Ona jest – mówi pastor Tadeusz Tołwiński.

UG

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial