Działają, by realizować nakaz Jezusa

W połowie 2020 roku zrodziła się myśl, aby powołać do życia ewangeliczną i ponadwyznaniową służbę – „Czynić Uczniami Jezusa”. Projekt powstał, aby w praktyczny sposób realizować nakaz Jezusa z fragmentu ewangelii Mat 28; 19-20.

Darek Kowalewski, koordynator projektu jest przekonany, że zakładanie małych grup i wspólnot tworzy przyjazne, relacyjne środowisko dla rozwoju uczniostwa, a to jest właśnie wizją służby.

Ostatnie 10 lat dla mnie, ale także mojej żony i grona przyjaciół, zdeterminowane zostały przez intencjonalne praktykowanie uczniostwa oraz zakładanie grup i wspólnot – mówi Darek Kowalewski.

Projekt jest skierowany zarówno do osób już wierzących, jak i osób poszukujących Boga. Osoby wierzące mogą skorzystać z cyklu szkoleń z programu uczniowskiego i rozpocząć praktykowanie uczniostwa. Mając sprawdzony model, gotowe materiały dla prowadzącego i wsparcie, łatwiej jest zacząć praktykować uczniostwo z jedną lub kilkoma osobami.

Oprócz tego osoby wierzące mogą zakładać i prowadzić małe, nastawione misyjnie grupy zwane „Strefami Wzrostu”, w wyniku czego potencjalnie mogą zrodzić się w przyszłości wspólnoty.

W ten sposób, razem z moją żoną i jeszcze jedną wierzącą osobą, jakiś czas temu, skutecznie rozpoczęliśmy zakładanie społeczności, w miejscowości, gdzie nie było żadnego ewangelicznego kościoła – dodaje Darek Kowalewski.

Projekt ma służyć rozwojowi Królestwa Bożego, więc skierowany jest także do osób nieodrodzonych duchowo, poszukujących Boga, które mogą znaleźć duchowe odpowiedzi w małych relacyjnych grupach tzw. „Strefach Wzrostu”.

Czym dłużej żyję z Bogiem tym bardziej przekonuje się, że w Królestwie Bożym nie tyle chodzi o zrobienie czegoś, ale o poddanie się pod Bożą strategię rozwoju. Niewątpliwie strategią Jezusa jest czynienie innych Jego uczniami – mówi Darek Kowalewski.

Ważne jest, aby dążyć do zrozumienia czym jest uczniostwo i osobiście je praktykować. Skala jest mniej ważna, niż fakt osobistego praktykowania. Można pomóc tylko jednej osobie rozwijać się duchowo przez pewien okres i to też będzie wyrazem posłuszeństwa nakazowi Jezusa. Choćby w taki właśnie mały sposób, troszcząc się o jedną osobę, Kościół może stać się wykonawcą nakazu. Oczywiście to nie jest jedyny sposób, ale jest możliwy niemalże dla każdego wierzącego. A projekt Czynić Uczniami Jezusa, jak Bóg zechce, może pomóc niektórym przejść od niepewności jak zacząć do praktykowania.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie na stronie – https://czynicuczniamijezusa.pl

Zachęcamy do posłuchania wypowiedzi Darek Kowalewskiego.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial