Czy białoruski aparat władzy kontroluje kościoły?

Białorusinka Olga Kiedyk wiele lat mieszkała w Polsce. Obecnie mieszka na Litwie, ale doskonale orientuje się w wydarzeniach, jakie w ostatnim czasie dzieją się w jej kraju.  

Olga Kiedyk mówi  o tym, jak białoruski aparat władzy kontroluje kościoły w jej kraju.

Olga informuje, że po silnej próbie pacyfikacji protestów, sytuacja trochę się  uspokoiła. Milicja nie zatrzymuje wszystkich, tak jak to miało miejsce na początku. Jednak wciąż wiele osób jest w więzieniach. Pod nimi ustawiają się rodziny zatrzymanych. Olga apeluje, by modlić się o rodziny białoruskie, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Modlitwa jest też ważna w kontekście najbliższego czasu, w którym mogą rozstrzygnąć się kwestie polityczne i gospodarcze kraju.

Białorusinka porównuje obecną sytuację jej narodu do biblijnej podróży do Ziemi Obiecanej.

Przypomnijmy, że protesty na Białorusi wybuchły po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich. Według oficjalnych danych urzędujący obecnie prezydent Aleksander Łukaszenka miał zdobyć 80,1 procent głosów, a Swiatłana Cichanouska – 10,1 procent głosów. Zdaniem opozycji wyniki zostały sfałszowane.

Na facebookowym proilu Aliansu Ewangelicznego pojawił się też apel białoruskich kościołów o modlitwę.
Przedstawiamy otrzymaną dzisiaj odezwę kościołów ewangelicznych Białorusi z prośbą o modlitwę. Oto jej treść:
Modlitwa i nadzieja
Drodzy Bracia i Siostry,
w imieniu wszystkich kościołów ewangelicznych w Białorusi prosimy was o modlitwę o nasz kraj zgodnie z Bożym przykazaniem: „Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem” (Micheasza 6,8). Módlcie się za wszystkich ludzi, za rządzących (1 List do Tymoteusza 2), aby mieli bojaźń Bożą i pamiętali, że jest nad nimi Sędzia Najwyższy, przed którym wszyscy zdamy sprawę (Rzymian 14,12). Módlcie się o koniec okrucieństwa, przemocy i rozlewu krwi oraz o wszystkich poszkodowanych i ich rodziny. Módlcie się, aby Pan uchronił nas od nienawiści, zemsty i rozgoryczenia (Rzymian 12,19). Módlcie się, aby ludzie zwrócili się do Boga przez Jezusa Chrystusa i kochali Go całym sercem, całą duszą i całym umysłem, a bliźniego jak siebie samego. Tylko wtedy, gdy kochamy Boga, możemy prawdziwie kochać bliźniego (Mateusza 22,37-40). Proponujemy, by jednoczyć się w modlitwie codziennie o 9:00 i 21:00, a także modlić się na nabożeństwach, opierając się na mądrości i mocy Boga (Daniela 2,20-21). Ziemskie nadzieje nie zawsze się spełniają (Łukasza 24,21), ale naszą nadzieją jest Pan Jezus Chrystus, a kto w Niego wierzy nie zawiedzie się (1 Piotra 2,6). Czasem nie widzi się światła słonecznego, gdyż zaciemniły je obłoki, lecz gdy powieje wiatr, rozprasza je. (Księga Hioba 37,21).
Sygnatariusze:
Związek Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów w Republice Białorusi,
Zjednoczony Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Republice Białorusi,
Religijne Zjednoczenie Społeczności Chrześcijan Pełnej Ewangelii w Republice Białorusi

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial