Co ze spotkaniami? Jak odnaleźć się w nowej sytuacji?

W całej Polsce w związku z epidemią koronawirusa rząd wprowadził tak zwaną strefę czerwoną. Ma to również konsekwencje w odniesieniu do spotkań w chrześcijańskich kościołach.

Uczestnicy są zobowiązani do utrzymywania odległości minimum 1,5 metra pomiędzy sobą. Liczba osób uczestniczących w spotkaniu jest uwarunkowana wielkością sali. Z przepisów wynika, że w nabożeństwie może uczestniczyć nie więcej niż jedna osoba na 7m2 powierzchni ( z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny).

Taka sytuacja z pewnością wpłynie na zmniejszenie liczby uczestników w wielu kościołach chrześcijańskich, szczególnie tych, które posiadają mniejsze sale. Jak odnaleźć się w tej sytuacji i co teraz jest najważniejsze? Rozmawialiśmy o tym z Jurkiem Przeradowskim,  pastorem kościoła Jezus Żyje w Kutnie.

Zapraszamy na rozmowę.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial