Chrześcijaństwo najbardziej prześladowanym wyznaniem w Europie

Najnowszy raport OBWE nie pozostawia złudzeń. Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą w Europie spośród wszystkich wyznań. Ponad 340 milionów chrześcijan doświadcza wysokiego poziomu prześladowań i dyskryminacji ze względu na swoją wiarę.

Z raportu OBWE wynika, że ponad jedna czwarta wszystkich przypadków nienawiści miała charakter antychrześcijański. Jest to 70 procentowy wzrost, w stosunku do roku 2019.

Jednak prawdopodobnie rzeczywista skala ataków na chrześcijan jest znacznie wyższa.

„24 państwa zgłaszają dane o przestępstwach z nienawiści popełnionych z powodu rasizmu lub ksenofobii, 20 o grupach LGBT, 16 o antysemityzmie i 14 o incydentach przeciwko muzułmanom, ale tylko 11 krajów podaje dane o przestępstwach z nienawiści wobec chrześcijan, co oczywiście znacząco zniekształca statystyki. Co więcej, spośród 136 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które dostarczyły danych opisowych, tylko 8 organizacji (!) konsekwentnie zgłaszało incydenty przeciwko chrześcijanom. Oba te ustalenia stawiają rzeczywistość sytuacji z innej perspektywy, co wskazuje, że faktyczna liczba przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Porównując liczbę incydentów z zeszłego roku do tego z tego roku, widzimy wzrost o prawie 70 proc.. Uderzające jest również to, że z 4008 opisowych przypadków [z 2020 r.] 980 to przestępstwa z nienawiści przeciwko chrześcijanom, prawie 25%, więcej niż przeciwko jakiejkolwiek innej grupie religijnej” – czytamy w raporcie.

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial