Chrześcijanie z Kazachstanie będą mieć utrudnione funkcjonowanie

Organizacja Open Doors Polska informuje o niepokojących działaniach kazachskiego rządu, które uderzają w tamtejszych chrześcijan. Jeśli rząd wdroży nowe regulacje prawne, organizacja spotkań religijnych poza oficjalnymi budynkami kościelnymi będzie znacznie utrudniona.

Planowane zaostrzenie obowiązującego prawa wyznaniowego przewiduje wymóg uzyskania zezwolenia na wszelkiego rodzaju imprezy o charakterze religijnym odbywające się poza zarejestrowanymi obiektami.

Kościoły, które będą chciały zorganizować spotkania będą musiały uzyskać zezwolenie na takie imprezy od organów administracji lokalnej z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych. Oprócz tego niezbędne będzie dostarczenie dokładnych i szczegółowych informacji na temat planowanej imprezy, w tym daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, sposobu przybycia uczestników, użycia głośników oraz liczby użytych pojazdów i ich trasy.

Wdrożenie tych bardzo szczegółowych wymogów postawiłoby organizatorów w bardzo niewygodnej pozycji. Jest to szczególnie problematyczne dla wspólnot religijnych, które nie posiadają własnego budynku kościelnego, lecz spotykają się w prywatnych pomieszczeniach. Istnieje obawa, że nabożeństwa zarejestrowanych grup w wynajmowanych pomieszczeniach mogą również podlegać nowym przepisom – czytamy na stronie Open Doors Polska.

Planowane zaostrzenie przepisów szczególnie dotknie liczne niezarejestrowane kościoły domowe. Choć już teraz są one uznawane za nielegalne ze względu na wprowadzone w 2011 roku prawo wyznaniowe, planowane zmiany jeszcze bardziej pogorszą ich sytuację.

Źródło: Open Doors Polska

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial