31 października obchodzimy Święto Reformacji

Dziś 31 października obchodzone jest Święto Reformacji. Jest to jedno z ważniejszych w roku świąt dla większości kościołów protestanckich. Upamiętnia ono początek dzieła odnowy (reformacji) kościoła chrześcijańskiego. Jest związane z ogłoszeniem przez Marcina Lutra w 1517 roku w Wittenberdze 95 tez.

Jak mówi podanie, Luter wywiesił swoje tezy na drzwiach Kościoła zamkowego w Wittenberdze. Tezy obejmowały krytykę działającego ówcześnie tak zwanego Kościoła zachodniego. Powód do pierwszego sporu z Kościołem dała Lutrowi praktyka sprzedawania odpustów.

Handel odpustami, od dawna praktykowany, opierał się głównie na założeniu, że Jezus Chrystus i święci podczas swego życia na ziemi zrobili więcej dobrego, niż było im potrzeba do zbawienia. Nadmiar mógł zatem służyć innym do otrzymania życia wiecznego, a papież miał władzę udzielania uczynków łaski ze skarbca świętych. Ponieważ odpust otrzymywało się za pieniądze, więc tak uzyskane odpuszczenie kar za grzechy dalekie było od uczucia prawdziwej pokuty i żalu.

Marcin Luter zdecydowanie sprzeciwiał się takiemu rozumowaniu. Przekonywał, że zbawienie człowieka jest z łaski (nie z uczynków, czy religijnych praktyk) przez wiarę w zbawienną moc dzieła Jezusa Chrystusa, które dokonało się na krzyżu.

Święto Reformacji ma charakter ponadwyznaniowy i obchodzone jest przez różne Kościoły protestanckie, główne powstałe w XVI wieku, ale także ukształtowane później, w tym Kościoły ewangelikalne.

Źródło: Wikipedia

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial